ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen ?Asansörlerin piyasaya arz edildiği tarih itibarı ile ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare

        Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen  ‘Asansörlerin piyasaya arz edildiği tarih itibarı ile ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere,  her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.’ hükmü gereği belediyemiz sorumluluğundaki asansörlerin 2015 yılı yıllık kontrolü için A tipi muayene kuruluşları ile görevlendirme sözleşmesi imzalanacaktır.

    İlgili kuruluşların 16.03.2015 Pazartesi mesai saati bitimine kadar gerekli belgelerini İmar İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

    Alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği; sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenecek ve görevlendirme sözleşmesi imzalanacaktır.02.03.2015

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı