ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 14.00´da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddel

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince;
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 09 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat  Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.
 İlgililere duyurulur.


   G   Ü   N   D   E   M      :

 1- Kadro İptal ve İhdasları
 2-Gölbaşı Mahallesi 755 Ada 2 numaralı parselde bulunan taşınmazın oto park şeklinde değerlendirilmesi
 3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 4-Yetki (Encümene 10 Yıla kadar kiralama yetkisi verilmesi)
 5-Arsa tahsisi yetkisi
 6-Gölbaşı Mahallesi 755 Ada 99 numaralı parselde bulunan Kargir  evin Tahsisi
 7-Yönetmelik değişikliği
 8-Yenice Mahallesi 4502 ada 2 numaralı parselde bulunana kayıtlı taşınmazın (mezbahane)kiraya verilmesi için Emlak ve İstimlak daire başkanlığına yetki verilmesi
 9-Yardım İçin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına yetki verilmesi
10-Kapalı Yüzme havuzlarının Fiyatlarının belirlenmesi
11-Kadro ihdası

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları;   
 
İhtisas Komisyonları Raporları; 

 
İmar Ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular

12-İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 83 Ada 581 nolu parsel üzerindeki taşınmazın Nazım İmar Planı değişikliği
13-İlimiz Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi 407,408,409,410,451,456,457,458,460,461,462,599,600 nolu parseller uzerinde bulunan taşınmazların Nazım İmar Planı Değişikliği
14-Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi 42 ve 384 nolu parsel üzerinde kayıtlı taşınmazın Nazım İmar Planı değişikliği
15-İlimiz Harran İlçesi Alacalı Mahallesi 111 Ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan taşınmazın Uygulama İmar Planı teklifi
16-Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi Baykuş Mahallesi 109 Ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde tarımsal ve hayvansal tesis alanı yapımına yönelik hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği
17-Şanlıurfa İli Karakopru İlçesi Yukarıgöbekli Mahallesi 784 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Nazım İmar Planı değişikliği
18- Şanlıurfa ili Harran İlçesi Giyimli Mahallesi 101 ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Tarımsal ve Hayvansal Tesis Alanı Yapılmasına yönelik Hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, ŞUSKİ Genel Kurulu Toplantısı

 1- Organize Sanayi Bölgesi Su Fiyatları
 2-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski ‘nin kullanacağı Krediler
 3- Norm Kadro
 4-Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ.’den kredi kullanımı
 5-Viranşehir Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ.’den kredi kullanımı
 6-ŞUSKİ Genel Kuruluna Kredi Çekilmesi ile ilgili İş ve işlemleri yürütmek için Yetki verilmesi
 7- Hizmet tarifelerine Yönetmeliğine ek madde eklenmesi

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı