OCAK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 14.00´te eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddele

 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince;
 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 14.00´te eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.
 İlgililere duyurulur.


   G   Ü   N   D   E   M      :

1-Denetim Komisyonuna üye seçimi 
2-Atama ve Kadro İptal ve İhdaslar
3-Zemin tahrip Bedelleri
4-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Sokak isimleri verilmesi talebi
5- İlçelerdeki Toplu Taşıma hatlarının yıllık aidatlarının belirlenmesi
6- Büyükşehir Belediyesine ait Yenişehir Mahallesi 83 Ada 1020 nolu parselde bulunan taşınmaz satışı
7- Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığının Arsa, Konut ve İşyeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışına yönelik yönetmelik
8-  İlimiz sınırları içersinde bulunan cami, mescit, Kur´an kursu ve müştemilatlarının bakım , onarım ve yardım yapılması için Daire Başkanlığına yetki verilmesi
9- İmar planına ait yürütmenin durdurulması ile ilgili Mahkeme Kararı

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları;   
10-İlçe Minibüs Hatlarının Balsan A.Ş.Devri (Plan ve Bütçe Komisyonu)
    
 İhtisas Komisyonları Raporları; 
11- İlçelerde Bulunan boş arazilerin tespiti (Çevre ve Sağlık Komisyonu)
12- Kadınların İş gücü Piyasasındaki istihdamı (Kadın ve Aile komisyonu)
13- Hilvan ilçesinde cadde isim değişikliği (Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu)
14- İlimiz ve İlçelerimizdeki sporcu ve tesislerin sayısı ve sorunları (Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu)
 
 İmar Ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular
15- İimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 3801 Ada 3 nolu parsel üzerinde Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı