VİRANŞEHİR İLÇESİ EYYÜPNEBİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU

İlimiz Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi Turizm Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 28.05.2014 tarih ve 158/08 sayılı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanmıştır.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İlimiz Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi Turizm Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı Revizyonu 28.05.2014 tarih ve 158/08 sayılı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanmıştır.


Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince Revizyon İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 07/01/2015

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı