EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ MADDELERİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 27 Ekim 2014 Pazartesi günü saat 14.00´te eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince;

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 27 Ekim 2014 Pazartesi günü saat 14.00´te eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D   E   M      :

1- S Plaka Fiyat Bedeli

2- Ücret Tarifesinin Belirlenmesi,(Şanlıurfa şehirlerarası otobüs terminali giriş-çıkış ücret tarifelerinin belirlenmesi)    

3- Danışmanlık Hizmeti Alınması,

4- İsim Değişikliği (Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü isminin Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değişmesi)

5- Kentsel Dönüşüm Alanı Hk. (Onbirnisan KDGPA)

6- Kentsel Dönüşüm Alanı Hk. (Dinamit Deposu KDPGA)

7- Kentsel Dönüşüm Alanı Hk. (Karaköprü Aşık Mahallesi)

8- Kentsel Dönüşüm Alanı Hk.(Yeni Cezaevi KDPGA)

9- Yetki Talebi (Karaköprü İlçesi Sırrın Mahallesinde bulunan taşınmazlar hakkında yetki verilmesi)

10-Bertaraf Ücretlerinin Belirlenmesi

11-Toplumsal Gelişim Merkezi Kurulması

12-Yetkilendirme (Entegre Vektör Mücadelesi İçin Protokol Yapmak Üzere Daire Başkanlığına Yetki Verilmesi)

      Plan ve Bütçe Komisyon Raporları;   

*

*

*

     Ulaşım Komisyon Raporları;

*

*

*

      İhtisas Komisyonları Raporları;    

13- Bozova-Halfeti arasındaki mağaraların turizme kazandırılması (Turizm ve Tanıtım Komisyonu)

14- Kadın Kültür Merkezlerinde Kadınlara Yönelik Çalışmalar (Kadın ve Aile Komisyonu)

15- Rehberlik Eğitim Merkezinin Müze Olarak Kullanılması (Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu)

16-Yeni Eğitim Yılında Okullardaki Eksikliklerin Tespitine Yönelik Çalışmalar (Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu)

       İmar Ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular

17-Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada: 1080 Parsel: 8 nolu taşınmazın Nazım İmar Planı Değişikliği

18-Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesi Ada: 139 Parsel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve Ada No:140  Parsel:4´ te bulunan taşınmazın Uygulama Nazım İmar Planına İtiraz

19-Birecik İlçesi kurtuluş Mahallesi Ada: 350  Parsel: 6 nolu taşınmazın Uygulama Nazım İmar Planı Değişikliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı