İmar Planı Değişikliği Teklifi

İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi 3938 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için düzenlenmiş 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 181 sayılı kararı ile onanmıştır.

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi 3938 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için düzenlenmiş 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 181 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu´nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak  ve Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı