Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği (Bamyasuyu Mahallesi)

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesinde bulunan 139 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 140 ada 4 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 13.08.2

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesinde bulunan 139 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 140 ada 4 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 13.08.2014 tarih ve .. sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu´nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı