Nazım İmar Planı Teklifi (Gülveren Mahallesi)

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesinde bulunan 123 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanmış olan Nazım İmar Planı teklifi Belediye Meclisinin 13.08.2014 tarih ve 145 sayılı kararı ile onanmıştır.

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesinde bulunan 123 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz  için hazırlanmış olan Nazım İmar Planı teklifi Belediye Meclisinin 13.08.2014 tarih ve 145 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu´nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak  ve Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı