Ünvan Değişikliği Sınavı

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlanması esası doğrultusunda 2014 yılı Unvan değişikliği sınavlarına aşağıda belirlenen münhal kadroların açılması ilgi b sayılı kurulu kararı ile belirlenerek söz konusu kadrolar ve

İlgi:

a) Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmenlik.

b) 05/08/2014 tarihli Görevde Yükselme Sınav Kurulu Kararı.

            Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlanması esası doğrultusunda 2014 yılı Unvan değişikliği sınavlarına aşağıda belirlenen münhal kadroların açılması ilgi b sayılı kurulu kararı ile belirlenerek söz konusu kadrolar ve bu kadrolar için sınava  katılma koşulları ekte sunulmuştur.

            Belediyemizde görev yapan memur personellerden, şartları uygun olanların en son 06/08/2014 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına hangi kadro için başvuracaklarına dair dilekçe ile müracaatları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılacak müracaatlar alınmayacaktır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı