Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayın İlk Toplantısını Gerçekleştirecek

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM (Mozaik AVM) 3. Kat Büyükşehir Meclis Toplantı

salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D  E   M      :

1-2021 Mali Yılı Bütçe ve Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi
2- 2021 Yılı Performans Programı
3- İl Sağlık Müdürlüğüne Sağlık merkezi için yer Tahsisi
4- Satış için Encümene Yetki
5- Kadro İhdas İptal
6- Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Değişikliği Hk

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular :

 1. İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın(Yeşildirek) Mahallesi 1462 parsel nolu taşınmazda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 11.09.2020 tarih ve 169 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi
 2. İlimiz Eyyübiye İlçesi Açmalı Mahallesi 126 ada 12 nolu parsel üzerinde hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
 3. İlimiz Haliliye İlçesi Sancaktar Mahallesi ada no:610 parsel no:11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 25 ve 109 ada 12 nolu parsellerde Hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklfi
 4. İlimiz Karaköprü İlçesi Aşık Mahallesi parsel no:1171(eski parsel no:971)'de GES yapılmasına yönelik hazırlanmış ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi
 5. İlimiz Suruç İlçesi Aligor Mahallesi(11 Nisan mahallesi) Parsel no:789 'da 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi
 6. İlimiz Siverek İlçesi Keş Mahallesi 65 nolu parsel üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.
 7. Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Narlık(Yukarıgöklü) mahallesi 1666 parsel nolu taşınmaz sınırları içinde Nazım İmar Planı Değişikliği talebi

İhtisas Komisyon Raporları;

 1. Barajların Sağladıkları Faydalar
 2. Koronavirüsten Korunma Yolları
 3. Sosyal Hizmetin Önemi ve Görevleri
 4. Çağımız Gençliğin Problemleri ve Çözüm Yolları
 5. Fıstık Faaliyetleri
 6. Suriye İç Savaşından Kaynaklanan Göçlerin Şehrimize Etkileri
 7. Aile İçi Huzursuzlukların Sebepleri
 8. İlimizin Tarihi Önemi
 9. Suyun Hayatımızdaki Yeri
 10. Kültürel Yozlaşmanın Sebep Olduğu Problemler
 11. Su Sporlarının Turizme Katkıları
 12. Koronavirüs Nedeniyle Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Eklenme Tarihi: 12.10.2020 10:25

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı