Nazım İmar Planı Değişikliği - 2

Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi Ada No:3801 Parsel No:3 için yapılan Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 76 sayılı kararları ile onanmıştır.

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Esentepe  Mahallesi Ada No:3801 Parsel No:3 için  yapılan Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 76  sayılı kararları ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu´nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Nazım ve  Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı