Nazım İmar Planı Değişikliği - 1

Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada No:437 Parsel No:1 ve 2 için yapılan Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 73 sayılı kararları ile onanmıştır.

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada No:437 Parsel No:1 ve 2 için yapılan Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 73 sayılı kararları ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu´nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı