İmar Planı Değişikliği Teklifi

Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Gölbaşı Mahallesi Ada No:761 Parsel No:33 için yapılan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 05.02.2013 tarih ve 14 sayılı kararları ile onanmıştır.

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Gölbaşı Mahallesi Ada No:761 Parsel No:33 için  yapılan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 05.02.2013 tarih ve 14  sayılı kararları ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu´nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Nazım ve  Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı