BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere 30 Mart seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmiş olup bu süre zarfında Büyükşehir Belediyemiz merkez ve ilçelerimizde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmüştür.

Bilindiği üzere 30 Mart seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmiş olup bu süre zarfında Büyükşehir Belediyemiz merkez ve ilçelerimizde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmüştür.

Suruç´ta 15 yıldır belediye yönetimini elinde bulunduranlar, daha ilk günden itibaren su, kanalizasyon, mezarlık, itfaiye hal pazarı gibi hizmetler Büyükşehir Belediyesi´ne devredildiğinden dolayı bu hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olduğuna dair bildiriler dağıtmaktadır.

Oysaki Büyükşehir Belediye Meclisi´nin ilk oturumunda 9 Nisan 2014 tarih ve 16 nolu kararında teşkilatlanma çalışmaları tamamlanana kadar Bir kısım hizmetlerin ilçe belediyeleri tarafından geçici olarak Eylül ayına kadar yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Kendi görevleri uhdesinde olan hizmetleri yürütemeyenler, sorumluluğu dağıttıkları bildirilerle büyükşehir belediyesine atmak için çaba göstermektedir.

Kaldı ki Suruç Belediyesinin kendi rızası ile İl Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna devrettiği ve Büyükşehir Belediyemizce İlçe Koordinatörlüğü Hizmet Binası olarak kullanılması planlanan Kültür Merkezi Suruç Belediyesi tarafından henüz boşaltılmamış ve Büyükşehir Belediyesi´ne devri gerçekleşmemiştir.

Suruç Belediyesinin Kültür Merkezini boşaltması durumunda Büyükşehir Belediyesi Suruç İlçe Koordinatörlüğü burada hizmet vermeye başlayacaktır.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki önümüzdeki dönemde Suruç halkının yıllardır hasret kaldığı hizmetler Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilecektir.

AK Parti Hükümeti tarafından, hayal olarak görülen Suruç Ovası Sulama Projesi 4 yıl gibi kısa bir sürede 2,5 milyar TL harcanarak tamamlanmış olması yapacağımız hizmetlerin delili ve teminatıdır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizi suçlayarak görev ve sorumluluklarından kurtulmaya, halkı yanıltmaya çalışan Suruç Belediyesinin 15 yılda Suruç´a ne verip ne veremediğini Suruç halkının ve kamuoyunun takdirlerinedir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı