Basın Duyurusu

4081 Sayılı Çitçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesi gereğince Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimi;

4081 Sayılı Çitçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesi gereğince Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimi;

Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ,Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcileri ve Ziraat Odası temsilcilerinin iştiraki ile 11 Haziran 2014 Çarşamba günü Saat 11.00´de Hamidiye  Mahallesi ,Valikonağı Caddesi ,DSİ eski tesisleri içindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

İlgililere duyurulur. 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı