Viranşehir Atıksu Arıtma Tesisi

Tesisin projesi hazır ve İller Bankası tarafından onaylanmıştır. Proje AB FRIT hibesi kapsamında yapılacaktır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı