Urfa Tarihi Sempozyumu

GAPTEM / Şanlıurfa

Eşine sık rastlanamayacak şekilde zengin bir mazisi olan Urfa’yı konu edinen pek çok yazılı, sözlü eserler üretilmiş, sempozyumlar yapılmıştır. Ancak Urfa’nın en önemli süreçlerini kapsayan Tanzimat Fermanı’nın ilanından Cumhuriyet Dönemi Urfa tarihine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiş ve bu tespit bizi, alanında uzman yurtiçi ve yurtdışından pek çok akademisyenin katkısıyla düzenlenecek olan bu sempozyumu gerçekleştirmeye sevk etmiştir.

 Bu sempozyumdaTanzimat Fermanı’ndan Islahat Fermanı’na, I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e, I. Dünya Savaşı’ndan Millî Mücadele’ye ve genç Cumhuriyet’ten günümüze kadar Urfa’da görülen gelişmeler konu edinilecektir.

Sempozyum ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZDiğer Etkinlikler


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı