Çocuk Konservatuvarı Başvuru Tarihleri

Konservatuvar Şube Müdürlüğü (Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi) Eyyübiye/ŞANLIURFA)

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. İlkokul 2. Sınıf öğrencisi olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ:

Tarih: 16 Eylül - 04 Ekim 2019

BAŞVURU ADRESİ: Konservatuvar Şube Müdürlüğü (Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi-Kurtuluş Mah. 1017 Sok. No:2 Eyyübiye/ŞANLIURFA)

ÖN KAYIT  İÇİN GEREKLİ BELGELER : 

1. Kayıt-başvuru Formu. (Ön kayıt sırasında adayın velisi tarafından doldurulacak).

2. İki adet, son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6,0 cm boyutlarında aday öğrenciyi açık bir şekilde tanıtan ( kılık – kıyafet yönetmeliğine uygun) vesikalık fotoğraf.

3. Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi ( Nüfus cüzdanı, pasaport vb. adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilir).

4.Veli Muvafakatnâmesi (Kurumda doldurulacak)

5. Halen okumakta oldukları ilkokuldan getirecekleri öğrenci belgesi.

 

KABUL SINAV TARİHİ:

Kabul Sınavı Tarihleri: 05-06 Ekim 2019

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

1.  Konservatuvar Şube Müdürlüğü hafta içi 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında başvuru-ön kayıt kabul etmektedir.

2. Ön kayıtlar için başvuru adayın velisi ya da noter onaylı vekaletname ile belirlenen vekil aracılığı ile yapılır; posta ya da faks yolu ile kayıt kabul edilmez.

3. Eksik evraklı ve zamanında getirilmeyen formlar işleme konulmaz.

4. Aday Kayıt Formuna yanlış beyan verenler ileride hiçbir hak iddia edemezler.

5. Ön kayıt sırasında, aday öğrenciye, üzerinde fotoğrafı bulunan, sınava giriş belgesi verilir. Sınava giriş belgesini göstermeyen aday sınava alınmaz.

6. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’na girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt başvuru evrakları, sınav sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.

7. Öğrenciler kabul kayıt sınavını kazandıkları takdirde, girdikleri sanat dalının enstrümanını kendileri almakla yükümlüdürler.

8. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü önceden ilan etmek kaydıyla sınav tarihleri ve ön kayıt için istenilen belgelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

9. Başvurusunu yapan adaylar koşulları kabul etmiş sayılırlar.

10. Adaylar ilan edilen süre içinde başvurularını yapmak, başvurdukları statü ve bölümlere ait “Öğrenci Aday Başvuru-Kayıt Formu” ile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak süresi içinde Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar.

11. Öğrencilerin ulaşımı velileri tarafından sağlanacaktır.

12. Temel Müzik bölümlerinden oluşan Konservatuvara bu yıl 20 öğrenci kabul edilecektir.

13. Konservatuvar eğitimi, cumartesi-pazar günleri Konservatuvar Şube Müdürlüğüne bağlı eğitmen hocalar tarafından, Çalgı, Piyano, Orf, Satranç, Drama, Koro, Dikkat Geliştirme eğitimi, Solfej ve Bona programları gerçekleştirilecektir.

14. Konservatuvarımızın Temel Müzik bölümlerinden oluşan eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerimiz hafta sonu bölümlerine göre değişen toplam 8 ders saati eğitim göreceklerdir. Her yıl süreyle dönem sonu sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize “Konservatuvar Erken Müzik Eğitimi Sertifikası” verilecektir. Ayrıca 4. Yıl sonunda tüm dönemlerde başarılı olan öğrencilere “Konservatuvar Mezuniyet Sertifikası” verilecektir.

 

2019 – 2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ÇOCUK KONSERVATUVARI DERS MÜFREDATI*

EĞİTİM TABLOSU

BRANŞ

1.YIL

1.YIL

1.YIL

1.YIL

1.DÖNEM

2.DÖNEM

1.DÖNEM

2.DÖNEM

1.DÖNEM

2.DÖNEM

1.DÖNEM

2.DÖNEM

PİYANO

1

1

1

1

1

1

1

1

ORF EĞİTİMİ

2

2

-

-

-

-

-

-

ÇALGI EĞİTİMİ

-

-

1

1

1

1

1

1

DRAMA

1

1

1

1

1

1

1

1

SOLFEJ VE BONA

-

-

1

1

1

1

1

1

KORO EĞİTİMİ

2

2

2

2

2

2

2

2

SATRANÇ

1

1

1

1

1

1

1

1

DİKKAT GELİŞTİRME

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Konservatuvarın eğitim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre belirlenmektedir. Her dönem başlangıcının ilk hafta sonu ile eğitim başlar, her dönem sonunun son haftasından önceki hafta sonu eğitim biter.

*Konservatuvar Şube Müdürlüğü ders müfredatında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Diğer Etkinlikler


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı