Suruç İlçesi 02 Nolu İmar Uygulaması

Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 19/20, 19/22, 19/31, 20/14, nolu ada/parseller ile Karadut Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 370 nolu parsel ve 2644 sayılı Tapu kanunun 21. maddesine istinaden, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yoldan ihdas marifetiyle oluşturulan parselleri kapsayan 02 nolu 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 16.05.2024 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu alana ait Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planı, Ayırma Çapları ve Dağıtım Cetvelleri 3194 sayılı imar kanunun 19. maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 27/05/2024

Eklenme Tarihi: 28.05.2024 16:02

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı