Haliliye İlçesi 27 Nolu İmar Uygulaması

İlimiz  Haliliye İlçesi Sırrın  Mahallesinde bulunan  314 nolu  parseli kapsayan alanda yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 26.08.2021 tarih ve 411 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu alana ait Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtası ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı web sayfasında 1( Bir) ay süre ile ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.   02/09/2021

   

Eklenme Tarihi: 02.09.2021 15:06

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı