Eyyübiye İlçesi 21 Nolu İmar Uygulaması

İlimiz  Eyyübiye İlçesi Süleymanşah  Mahallesinde bulunan 2570/52 ve 3814/2 nolu  ada/parselleri kapsayan alanda yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması, Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 26.08.2021 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu alana ait Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planı, Ayırma Çapı ve Dağıtım Cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtası ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı web sayfasında 1 (Bir) ay süre ile ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.   01/09/2021

Eklenme Tarihi: 01.09.2021 14:02

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı