Hilvan ilçesi 07 Nolu İmar Uygulaması

Şanlıurfa İli Hilvan İlçesi Karacurun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 662 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 663 ada 5 ve 6 nolu parseller, 664 ada 1, 2, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile 665 ada 1 nolu parselleri kapsayan 07 nolu imar kanunun 18. madde uygulama sahası, Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 26.08.2021 tarih ve 410 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu alana ait Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planı, Ayırma Çapları ve Dağıtım Cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı web sayfası ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 27.08.2021

Eklenme Tarihi: 27.08.2021 15:26

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı