Konser ve Ramazan Çocuk Eğlenceleri

Ramazan Sokağı, Hamarat Eller Çarşısı / Haleplibahçe

Diğer Etkinlikler


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı