Suruç İlçesi 06 Nolu İmar Uygulaması İlan Askısı

Şanlıurfa ili, Suruç İlçesi, Yenişehir (Remil) mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2, 121, 122, 141, 152, 156, 157, 158, 160, 375, 376, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 466, 491 parseller ile 114 ada 1 nolu, 179 ada 1 nolu, 180 ada 1 nolu, 247 ada 1 nolu parseller; Dikili mahallesi 614 ada 1 ve 2 nolu, 615 ada 1 ve 2 nolu, 616 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu, 617 ada 1 ve 2 nolu parseller; Sarayaltı mahallesi 2 ada 337 nolu parsel; Dinlence mahallesi 530 nolu parselleri ​kapsayan alanda (06 nolu düzenleme sahası) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması, Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 19.10.2023 tarih ve 505 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.​

Söz konusu alana ait Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planı ve Ayırma Çapları ve Dağıtım Cetvelleri 3194 sayılı imar kanunun 19. maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir.​

Sayın halkımıza duyurulur. 20/10/2023

Eklenme Tarihi: 20.10.2023 10:52

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı